منشی پزشکی درجه 1

منشی پزشکی درجه 1

منشی پزشکی درجه 1

منشي پزشكي درجه 1 شغلي است در حوزه بهداشت و ايمني كه درآن فرد شايستگي برقراري ارتباط مطلوب با ارباب رجوع،تفكيك فرمهاي اداري بيمارستاني،انجام امور اداري مربوط به بيمار، برقراري ارتباط با ساير بخشهاي بيمارستان ومراكز ذيربط ،برقراري ارتباط تلفني مطلوب با مراجعين ،ترسيم چارت و بخشهاي بيمارستاني،انجام امور روزانه بخش،انبارداري بخش بيمارستاني،اجراي مقررات و آئين نامه هاي اداري را داشته باشد وبا مشاغلي از قبيل منشي پزشكي درجه 2 در ارتباط است . طول دوره آموزش 144 ساعت که 20 ساعت آموزش نظری، 52 ساعت آموزش عملی و72 ساعت کارورزی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *