رزرو کلاس خصوصی

رزرو کلاس خصوصی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .