مشاور مهارتهای سالم زیستن
مشاور مهارتهای سالم زیستن

مشاور مهارت هاي زندگي سالم شغلي است در حوزه بهداشت و ايمني كه شايستگي هايي از قبيل ارزيابي سلامت،ارزيابي تغذيه سالم، فعاليت جسماني سالم، مشاوره و ارائه الگوي مناسب براساس آب و هوا و محيط، ارزيابي بهداشت فردي و خودمراقبتي جسمي، ارزيابي بهداشت و خود مراقبتي رواني، ارزيابي مسائل اجتماعي و اقتصادي، ارزيابي ازدواج وروابط…

منشی پزشکی درجه 1
منشی پزشکی درجه 1

منشي پزشكي درجه 1 شغلي است در حوزه بهداشت و ايمني كه درآن فرد شايستگي برقراري ارتباط مطلوب با ارباب رجوع،تفكيك فرمهاي اداري بيمارستاني،انجام امور اداري مربوط به بيمار، برقراري ارتباط با ساير بخشهاي بيمارستان ومراكز ذيربط ،برقراري ارتباط تلفني مطلوب با مراجعين ،ترسيم چارت و بخشهاي بيمارستاني،انجام امور روزانه بخش،انبارداري بخش بيمارستاني،اجراي مقررات و…

منشی پزشکی درجه 2
منشی پزشکی درجه 2

منشی پزشکی درجه 2 شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد شایستگی بکارگیری ملزومات منشی گری در مطب ،تقسیم بندی انواع مطب و مراکز درمانی،برقراری ارتباط مطلوب با ارباب رجوع ،تنظیم روزانه برنامه های مطب ،آرشیو کردن پرونده بیماران مطب ،کنترل امور مالی مطب را به عنوان یک واحد درمانی ،اجتماعی…

کارگر لنژری (رختشوی خانه بیمارستان)
کارگر لنژری (رختشوی خانه بیمارستان)

کارگر رختشویخانه بیمارستان کسی است که قادر به اجرای مراحل مختلف عملیاتی در رختشویخانه و تشخیص دستگاه ها و تجهیزات مربوطه و انجام کار با آنها باشد. طول دوره آموزشی 80 ساعت است که شامل 32 ساعت آموزش نظری و 48 ساعت آموزش عملی است.

رفتار شناسي حريق
رفتار شناسي حريق

ارزيابي رفتار شناسي حريق شايستگي است از گروه بهداشت و ايمني و كارهايي از قبيل بررسي گسترش آتش در محيط بسته، بررسي پهنه اشتعال گازها، استفاده از سر لوله ها، كار كردن محيط هاي داغ و مرطوب مي باشد. طول دوره آموزشی 57 ساعت است که شامل 18 ساعت آموزش نظری و 39 ساعت آموزش…

مهارتهای سالم زیستن
مهارتهای سالم زیستن

مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده
مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده

مراقب امور بهداشت و سلامت در خانواده شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شامل شایستگی های بکارگیری عوامل موثر بر سلامت و بیماری، بکارگیری بهداشت فردی و محیطی برای تامین سلامت افراد خانواده، حفاظت از محیط زیست، تنظیم برنامه غذایی مناسب در جهت حفظ سلامت خانواده ، بکارگیری اصول آداب ومعاشرت ، تشخیص…

دستيار قفسه چيني دارو
دستيار قفسه چيني دارو

دستيار قفسه چيني دارو شغلي است از حوزه بهداشت و ايمني كه وظايفي از قبيل لاتين داروها را بخواند و چيدمان داروها را در قفسه هاي داروخانه همچنين اشكال داروئي ، تاريخ انقضاء داروها، نگهداري دارو در داروخانه و انبار داروئي، اصول اخلاقي، مقررات وايين نامه هاي شغلي به طور منظم را در بر دارد…

طراح ايمني حريق
طراح ايمني حريق

رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني درمحيط كارهتل
رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني درمحيط كارهتل

رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني در هتل شايستگي است در حوزه هتلداري كه كارهايي از قبيل پيشگيري از عوامل زيان آور فيزيكي ، پيشگيري از عوامل زيان آور شيميايي ، بيولوژيكي ، روحي ورواني، ارگونوميكي و كنترل و كاهش مخاطرات محيط با استفاده از وسايل حفاظت فردي در هتل ، پيش بيني و پيشگيري…

امدادگر حوادث
امدادگر حوادث

امدادگر حوادث شغلی است از حوزه بهداشت و ایمنی که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چون: بکارگیری الزامات و آیین نامه های بهداشت و ایمنی کار، مدیریت وبررسی صحنه حادثه، تخلیه اضطراری در سوانح ، حمایت روانی مصدومان, انجام کمکهای اولیه در هنگام وقوع حادثه واطفاء و ایمنی حریق می باشد و…