استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیکي
استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیکي

استفاده از مهارت های شهروند الکترونیک (E-Citizen ) شایستگی است در حوزه فناوری اطلاعات، که شامل کارهای  بکارگیری مبانی و مفاهیم اولیه رایانه کار با سیستم عامل ویندوز، کار با اینترنت، دریافت خدمات آنلاین، کار با تلفن همراه و کار با شبکه های اجتماعی می شود. این شایستگی با مشاغل کاربر رایانه و خدمات الکترونیکی…

رايانه كارVisual Interdev
رايانه كارVisual Interdev

رایانه کار Visual Interdev كسي است كه بتواند از عهده كار با محيط  VIطراحي با Tool boxو منوی HTML , Table , Format  ايجاد اساسي در نحوه نمايش  اجزا با   كمک CSS ایجاد CSS هاي در VI ایجاد Script های اجرايي در VI براید. طول دوره آموزشی 104 ساعت است که 40 ساعت به آموزش…

سخت افزار روبوتیک
سخت افزار روبوتیک

اين شغل از مشاغل مهم خطوط توليد و كارخانجات و مراكز اتوماسيون صنعتي است. از ويژگي هاي اين شغل اين است كه در هر محل توليد و اتوماسيون صنعتي كه سيستم هاي ربات وجود داشته باشند گروهي براي كاربر روي سيستم هاي سخت افزاري كامپيوتري در اين خصوص مشغول كار هستند. سخت افزار روبوتيك در…

كارورFLASH
كارورFLASH

1 برنامه ريزي و ايجاد محتوا 3 مديريت محتواي وب سايت ) Timeline ( 9 مديريت خط زمان 4 ايجاد ترکت 5 کار با تصاوير متحرک Behaviors و ActionScript 1 کار با 5 استفاده از صدا و فيلم 8 انتشار وب سايت

رايانه كار تدوين فيلم و صدا با SSP
رايانه كار تدوين فيلم و صدا با SSP

رايانه كار تدوين فيلم و صدا با SSP كسي است كه علاوه بر داشتن مهارت كارور عمومي رايانه شخصي بتواند از عهده بكارگيري Snagit براي تهيه انواع ويرايش صدا با Sound forge ايجاد فايلهاي صداي Real ضبط و تنظيمات و پردازش و تركيب صدا، كار با Premiere براي تدوين تصاوير برآيد. طول دوره آموزشی 184…

کاربر رايانه
کاربر رايانه

كاربر رایانه شغلی است در حوزه فناوري اطلاعات، كه شایستگی هاي، به كارگیري مفاهیم اولیه و اساسی كامپیوتر، كار با سیستم عامل ویندوز، كار با اینترنت، شناخت شبکه وتولید پروژه را شامل می شود . این شغل با مشاغل ناشر كتاب ومجلات، و اپراتورهاي كامپیوتر در مشاغل مختلف در ارتباط است. طول دوره آموزشی 300…

كاربر اتوماسيون اداري
كاربر اتوماسيون اداري

كاربر اتوماسيون از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات مي باشد. اين شغل داراي شايستگي هاي كار با نرم افزار word، كار با نرم افزار PowerPoint، كار با نرم افزار Excel، كار با نرم افزار Access و كار با نرم افزار One note مي باشد. اين شغل با كليه مشاغل اداري و اتوماسيون هاي اداري در ارتباط…

راﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎر ICDL درﺟﻪ 2
راﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎر ICDL درﺟﻪ 2

راﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎر درﺟﻪ ICDL 2 ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ IT، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ، ﮐﺎر ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮآﯾﺪ. طول دوره آموزشي 50 است كه 20 ساعت به آموزش نظري و 30 ساعت به آموزش عملي اختصاص مي‌يابد.

رايانه كار ICDL درجه 1
رايانه كار ICDL درجه 1

راﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎر درﺟﻪ ICDL 1 ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت راﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎر درﺟﻪ ICDL 2 از ﻋﻬﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ واژه ﭘﺮدازﻫﺎ، Spread sheet، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ presentation و DataBase ﺑﺮآﯾﺪ. طول دوره آموزشي 94 ساعت است كه 22 ساعت به آموزش نظري و 72 ساعت به آموزش عملي اختصاص مي‌يابد.

كارور AUTO CAD
كارور AUTO CAD

کارور AutoCAD از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات محسوب مي شود. وظايفي از قبيل نصب و راه اندازي نرم افزار،  ترسيم و ويرايش طرح ها و نقشه ها، اندازه گذاري، ترسيم سه بعدي و چاپ را در بر دارد. اين شغل با مشاغل مدير طراحي، مهندس تجزيه و تحليل ، معماران سيستم و مهندس ناظر در…

كاربر گرافيك رايانه اي با Photoshop
كاربر گرافيك رايانه اي با Photoshop

فتوشاپ Photoshop به معني كارگاه عكس يك پردازشگر گرافيكي است كه بدست شركت ادوبي گسترش يافته و براي ايجاد، تركيب، ويرايش، بازسازي و يا دگرگوني تصاوير بكار مي رود. كاربر گرافيك رايانه اي Photoshop، از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات مي‌باشد. از شايستگي هاي اين شغل، انجام امور مقدماتي هنرهاي تجسمي، كار با امور اوليه Photoshop، كار…