رئیس تدارکات
رئیس تدارکات

ریيس تدارکات در حوزه امور مالي و بازرگاني حسابداري بوده و شایستگي هایي از قبيل بررسي وضع قراردادها از نظر کيفيت و زمان تحویل نمونه و توليد انبوه و گزارش مراتب به مدیر مربوطه و برآورد وتنظیم صورت خرید هاي مورد نياز سالانه کارخانه و پيمانکارا را دارد . این شغل با حسابداران شاغل درشرکتها…

رایانه کار حسابدار
رایانه کار حسابدار

رايانه كار حسابدار مالي از مشاغل حوزه خدمات ،گروه شغلي امور مالي و بازرگاني است وشامل وظايف:ايجاد دوره مالي و دسترسي كاربران در حسابداري مكانيزه، بكارگيري كدينگ حسابداري مناسب با فعاليت شركت، طبقه بندي حساب هاي تفصيلي در نرم افزار،انجام عمليات مربوط به چك هاي دريافتي و پرداختي، تهيه صورت مغايرت بانكي، انجام عمليات گردش…

مدير فروش
مدير فروش

اين شغل از مشاغل گروه امور مالي و بازرگاني مي باشد كه شامل وظايف به شرح زير مي باشد: نظارت و اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي واحد اقتصادي، تعيين خط مشي بازاريابي و فروش، نظارت و كنترل بر امور اداري و پرسنلي فروشگاه، نظارت بر دكوراسيون و زيباسازي فروشگاه،مديريت ارتباط موثر با مشتري، پيش…

متصدي تنظیم اسناد مالی
متصدي تنظیم اسناد مالی

متصدي تنظيم اسناد مالي، شغلي از حوزه امور، مالي وبازرگاني است، و شامل وظايف به شرح زير مي باشد: انجامحسابداري در انواع واحدهاي اقتصادي، استفاده از سرفصل هاي مناسب حساب ها در معاملات، انتقال ارقام به دفاترمالي، تنظيم و تهيه اسناد مالي، تهيه اسناد دارايي، تهيه اسناد بدهي و سرمايه، تهيه اسناد درآمد و هزينه…

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو
کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو

کارشناس ارزیاب خسارت خودرو کسی است که بتواند از عهده تشخیص انواع خودرو ،تعیین نوع خسارت ،هزینه هایی از نوع خسارت،تهیه گزارش بر اساس مقررات جاری در قوانین بیمه ،به کارگیری کامپیوتر وآرشیو کردن اسناد وهمکاری با فرآیندهای بیمه بر آید.طول دوره آموزش 450 ساعت است که 130 ساعت آموزش نظری و320 ساعت آموزش عملی…

مدیر بازاریابی
مدیر بازاریابی

مدير بازاريابي كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي بتواند با تجزيه و تحليل، طرح ريزي، اجراء وكنترل برنامه هاي بازاريابي، زمينه انجام مبادلات مطلوب را با بازارهاي مورد نظر جهت دستيابي به اهداف سازمان فراهم كند.طول دوره آموزش 150 ساعت است که زمان آموزش نظري: 105 ساعت و زمان آموزش عملی : 45 ساعت…

مدیر کسب و کار الکترونیکی
مدیر کسب و کار الکترونیکی

مدیر کسب و کار الکترونیکی کسی است که پس از گذراندان دوره آموزشی لازم بتواند با اجرای یک برنامه کسب و کار الکترونیکی به انجام فعالیتهای بازاریابی الکترونیکی جهت کسب در آمد بپردازد. طول دوره آموزش 130 ساعت است که 71 ساعت ان آموزش نظری و 59 ساعت ان آموزش عملی است.

حسابدار عمومی (مقدماتی)
حسابدار عمومی (مقدماتی)

حسابدار (عمومي مقدماتي) از مشاغل حوزه خدمات گروه شغلي امور مالي بازرگاني بوده و وظايف آن شامل: شناسايي مفاهيم و تعاريف حسابداري، تشخيص مفروضات واصول حسابداري، كاربرد معادله حسابداري ، شناسايي رويداد هاي مالي و ثبت در دفاتر و اسناد حسابداري، تهيه گزارش هاي مالي وصورت هاي مالي اساسي، ثبت حسابداري بازرگاني، انجام حسابداري موجودي…

حسابدار عمومی تكميلی
حسابدار عمومی تكميلی

حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده بكارگيري مفاهيم نظري حسابداري، انجام عمليات مربوط به مطالبات، سفارشات و پيش پرداخت ها، موجودي ها، دارايي هايي ثابت مشهود، دارايي هايي نامشهود، ساير دارايي ها و تشخيص مفاهيم سرمايه گذاري و انجام عمليات مربوط به بدهي ها و…

بیمه گر بیمه هاي بازرگانی
بیمه گر بیمه هاي بازرگانی

بيمه گر بيمه هاي بازرگاني كسي است كه بتواند از عهده تشخيص شريان اجتماعي، نشر و ترويج خدمات بيمه، برقراري ارتباط، تنظيم فرم هاي بيمه اي و تهيه گزارشات و ترسيم نمودارهاي لازم برآيد.طول دوره آموزش  120 ساعت است که زمان آموزش نظري 74 ساعت و زمان آموزش عملي 46 ساعت است.

حسابدار عمومی پیشرفته
حسابدار عمومی پیشرفته

حسابدار عمومي پيشرفته كسي است كه بتواند از عهده تشخيص انواع شركت و انجام عمليات حسابداري شركتهاي سهامي، غيرسهامي، تعاوني و تنظيم و نگهداري حسابهاي شركت سهامي، تنظيم ترازنامه و حساب تصفيه در مواقع انحلال شركتها برآيد. طول دوره آموزشی 140 ساعت است که 60 ساعت به آموزش نظری و 80 ساعت به آموزش عملی اختصاص…