انجام عملیات کمک هاي اولیه
انجام عملیات کمک هاي اولیه

انجام عمليات كمكهاي اوليه شايستگي است درحوزه بهداشت و ايمني كه با كارهايي از قبيل ارزيابي مصدوم، احياء قلبي – ريوي، كنترل شكستگي و آسيب هاي عضلاني و آتل بندي، جلوگيري از خونريزي و بانداژكردن زخم در ارتباط مي باشد.حداقل ميزان تحصيلات : پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي) حداقل توانايي جسمي : توانايي…

مسئول بهداشت کار
مسئول بهداشت کار

مسئول بهداشت كار شغلي است از حوزه بهداشت حرفه اي و اين شغل در بر گيرنده شايستگي هايي چون تشخيص عوامل زيان آور محيط كار، ارايه روش هاي يشگيري از عوارض ناشي از كار و روش هاي اصلاحي براي محيط كار، گردآوري آمار و ارقام بهداشتي ، مستند سازي و تهيه وسفارشات مربوطه مي باشد…

بکارگیری HSEدر صنایع (مقدماتی)
بکارگیری HSEدر صنایع (مقدماتی)

کاربر مقدماتی HSEشايستگي است در حوزه ي بهداشت و ايمني كه فراگيران قادر به ياد گيري تعاريف و مفاهيم سازمان هاي ملي و بين المللي HSE تشخيص عوامل زيان آور محيط كار و جنبه هاي زيست محيطي و پيشگيري از خطر، بكارگيري وسايل حفاظت فردي و اطفا حريق مي باشد. طول دوره آموزشی 40 ساعت است که…

رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت و ايمني درمحيط كارصنايع غذايي
رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت و ايمني درمحيط كارصنايع غذايي

  رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني در محيط كار شايستگي است در حوزه بهداشت وايمني كه كارهايي از قبيل پيشگيري از عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار ، پيشگيري از عوامل زيان آور شيميايي ، بيولوژيكي ، روحي ورواني، ارگونوميكي و كنترل و كاهش مخاطرات محيط با استفاده از وسايل حفاظت فردي در محيط…

رعایت الزامات سلامت‘بهداشت وایمنی درمحیط کار بهداشت وایمنی
رعایت الزامات سلامت‘بهداشت وایمنی درمحیط کار بهداشت وایمنی

رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني در محيط كار شايستگي است در حوزه بهداشت وايمني كه كارهايي از قبيل پيشگيري از عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار ، پيشگيري از عوامل زيان آور شيميايي ، بيولوژيكي ، روحي ورواني، ارگونوميكي و كنترل و كاهش مخاطرات محيط با استفاده از وسايل حفاظت فردي در محيط كار،…