مجوزها و گواهینامه ها

موسسه آروین علم فرداد

مجوز ها و گواهینامه ها

مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
گواهینامه داوری بین المللی مقالات آموزشی موسسه آروین علم فرداد
مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای آروین علم فرداد
مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای آروین علم فرداد
پروانه کسب موسسه آورین علم فرداد
گواهینامه برگزاری کارگاه های آموزشی موسسه آروین علم فرداد
پروانه انتشار رسانه غیربرخط موسسه آروین علم فرداد
عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

ثبت موسسه: جهت مشاهده وضعیت ثبت موسسه اینجا کلیک کنید