دپارتمان پایان نامه و رساله دکتری

  1. انجام مراحل اخذ و ثبت پایان نامه و رساله در ایرانداک و سامانه همانند جو و پژوهشیار
  2. مشاوره و آموزش نگارش فصول پنجگانه در قالب کارگاه های آموزشی گروهی و خصوصی با ارایه مدرک معتبر
  3. طراحی پرسشنامه های محقق ساخته و تهیه پرسشنامه های استاندارد آنلاین در بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی
  4. انجام تحلیل آماری فصل چهار پایان نامه و مقاله
  5. فهرست بندی، صفحه آرایی و ویرایش پایان نامه و رساله دکتری.
  6. تهیه پاورپوینت دفاع
  7. آموزش آمادگی دفاع از پایان نامه و رساله جهت کاهش استرس دانشجویان

 

توجه:

موسسه آروین علم فرداد هیچگونه فعالیتی جهت نگارش پایان نامه و رساله دکتری ندارد و کلیه خدمات خود را در قالب برگزاری گارگاه آموزشی و مشاوره دانشجویان جهت نگارش پایان نامه و رساله توسط دانشجو انجام خواهد داد