متصدي دفاتر اسناد رسمی

متصدي دفاتر اسناد رسمی

متصدي دفاتر اسناد رسمی

متصدي دفاتر اسناد رسمي شغلي از زير مجموعه گروه اداري است كه شامل وظايفي از قبيل تنظيم انواع سند؛ محاسبه حق الثبت و حق التحرير ؛ ثبت سند ؛ فسخ معامله ؛ تصديق امضا و انجام كليه وظايف مربوط به دفاتراسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مي باشد و با مشاغلي همچون سردفتري و دفترياري در ارتباط است.

طول دوره آموزشی 60 ساعت است که شامل 23 ساعت آموزش نظری و 37 ساعت آموزش عملی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *