کارآفرینی در شرکت هاي دانش بنیان

کارآفرینی در شرکت هاي دانش بنیان

کارآفرینی در شرکت هاي دانش بنیان

شايستگي، كارآفريني در شركت هاي دانش بنيان از مجموعه شايستگي هاي حوزه امور مالي و بازرگاني مي باشد و شامل كارهاي شناسايي مفاهيم كلي كارآفريني دانش بنيان، بررسي روش هاي يادگيري مديريت فناوري، كارآفرينان، شبكه سازي در كسب و كارهاي دانش بنيان، مديريت تحقيق و توسعه (R&D)، مدیریت فناوری در كسب و كارهاي دانش بنيان، مديريت نوآوري و نوآوري باز در كسب و كارهاي دانش بنيان، بازاريابي خدمات و محصولات دان شبنيان، طراحي خدمات و محصولات دان شبنيان، بكارگيري خلاقيت و نوآوري در كارآفريني، مديريت كسب و كارهاي بين المللي، بازاريابي بين المللي، شناسايي اصول مالكيت فكري است و با كار آفريني و مدير كسب و كار در ارتباط مي باشد.

طول دوره آموزشی 80 ساعت است که شامل 25 ساعت آموزش نظری و 55 ساعت آموزش عملی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *