مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

برنامه ریز خانواده شغلی است که در حوزه خدمات آموزشی شایستگی هایی از قبیل مدیریت در خانواده، تنظیم بودجه در خانواده و مدیریت هزینه های آن، شناخت خانواده و نیازهای آن، برقراری روابط سالم انسانی و اخلاقی در خانواده و جامعه، تعلیم و تربیت فرزند و جایگاه آن در خانواده، همکاری خانواده با مدرسه و…

پداگوژی عمومی (مربیگری)
پداگوژی عمومی (مربیگری)

بکارگیري پداگوژي در آموزش هاي فني و حرفه اي بعنوان يکي از شايستگي هاي مورد نیاز مربیان در ارائه دانش،مهارت و نگرش، انجام نیازسنجي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، تهیه برنامه درسي و طرح درس، استفاده ازفناوري آموزشي، اجراي آموزش و ارزشیابي آموزشهاي مهارتي اطلاق مي گردد. طول دوره آموزشی 90 ساعت است که شامل 27…

آفرينشگر
آفرينشگر

آفرینشگر در حوزه خدمات آموزشی بوده و شایستگی هایی از قبیل درک ضرورت و کاربرد خلاقیت و ابعاد آن، ایجاد بینش خلاق، رفع ابهامات و سدهای ذهنی خلاقیت، کسب روحیه و رفتار نوآوری و ایجاد ایده های جدید با استفاده از شیوه و تکنیک و اصول مربوطه را شامل می شود و با افرادی که…

آزمونگر
آزمونگر

آزمونگر از مشاغل تخصصی در حوزه ارزشیابی مهارت است که وظایفی از قبیل اجرای انواع آزمون های عملی، پروژه محور، کتبی- عملی، نمونه کار، حل مساله، آزمایشگاهی، عملیات میدانی، ارزشیابی آزمون های عملی و نظارت را بر عهده دارد و با مربیان آموزش فنی و حرفه ای، کارشناسان برنامه ریزی آزمون و مدیران مراکز فنی…

مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای

مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای شغلی از خدمات آموزشی است و شامل وظایفی از قبیل بکارگیری مبانی مدیریت آموزشی در آموزشگاه، مدیریت کیفیت در آموزشگاههای فنی و حرفه ای، برنامه ریزی امور آموزشگاه، نظارت بر فعالیت های آموزشی آموزشگاه، ارزشیابی و ارزیابی از دوره های آموزشی، نظارت بر امور مالی آموزشگاه، بکارگیری فناوری اطلاعات…

کاربر زبان فنی و حرفه ای خارجی
کاربر زبان فنی و حرفه ای خارجی

تربیت مربي روخواني و روانخواني قرآن کريم
تربیت مربي روخواني و روانخواني قرآن کريم

مربي روخواني و روانخواني قرآن از مشاغل تخصصي در حوزه خدمات آموزشي است که وظيفه آموزش روخواني (آموزش خواندن درست و شمرده کلمات و عبارات آيات قرآن) و روانخواني (آموزش خواندن يوسته و روان آيات و سوره هاي قرآن) قرآن کريم را به عهده دارد و با مربّيان و مديران مراکز قرآني، آموزشي و ساير…

پژوهشگر عمومی
پژوهشگر عمومی

دوره پژوهشگري دوره علمي – مهارتي است در حوزه خدمات آموزشي و شامل شايستگي هايي چون تدوين پيشينه تحقيق، تدوين طرح تحقيق، تدوين مباني نظري تحقيق، استانداردسازي ابزار گردآوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات، بكارگيري روش هاي تحقيق كمي، بحث، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد ها مي باشد. طول دوره آموزش 268 ساعت است که…

کتابدار
کتابدار

لايحه نويس قضایی
لايحه نويس قضایی

اين شايستگي در حوزه خدمات آموزش مي باشد. از وظايف اين شايستگي اين است كه با تسلط بر قوانين و مقررات در موضوعات قتل، كلاهبرداري تجاري، فسخ قرارداد، طلاق و موضوعات مدني، لايحه براي احقاق حق و دفاع لايحه تنظيم كند. طول دوره آموزش 151 ساعت است که 43 ساعت آموزش نظری و 108 ساعت…

کارشناس آسیب هاي اجتماعي
کارشناس آسیب هاي اجتماعي

کارشناس آسيب شناس اجتماعي شغلي است در حوزه خدمات آموزشي که قادر به تبيين آسيب و تقسيم حوزه آسيب هاي اجتماعي، بررسي حدود، صغور و علل زمينه ساز و آشکار ساز آسيب اجتماعي، تعيين جامعه و نمونه آماري، جمع آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده و ارزيابي اثرات آسيب هاي اجتماعي، ارائه…