خلاقیت در کار آفرینی

خلاقیت در کار آفرینی

خلاقیت در کار آفرینی

دوره خلاقیت در کار آفرینی

در دنیای صنعتی امروز، کار یک امر حیاطی برای داشتن یک زندگی سالم به حساب می‌آید. انسان خلاق همواره فرصت‌های متعددی را برای ایجاد شغل جستجو می‌کند که حلال مشکل بیکاری در جوامع امروزی است. کارآفرینان افرادی هستند که روحیه استقلال طلبی دارند و حاضرند مسئولیت کار و اشتغال خود و حتی دیگران را بر عهده بگیرند. این افراد معتقدند باید بر پایه توانائی‌ها، شایستگی‌ها و فکرهای خود، امرار معاش کنند و اساساً روحیه کارمندی ندارند. در ساختار سازمان‌های گسترده و سنتی امنیت شغلی بهایی بود که در مقابل اطاعت به کارمندان پرداخت می‌شد. اما در شرکت‌های کوچک کارآفرینی نه امنیت شغلی به معنای فراگیر آن وجود دارد و نه اطاعت. در چنین شرکتی کارکنان، خودگردان، خطر پذیر و مسئولیت پذیرند و همه خود را در برابر منافع خود و شرکت و جلب رضایت مشتری مسئول و پاسخگو می‌دانند. افراد در حیطه کاری تصمیم می‌گیرند و مسئولیت تصمیمات خود را بر دوش مدیران خود نمی‌گذارند. به اعتقاد ژوزف شوپیتر کارآفرین، نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است. مسئولیت کارآفرینان نوآوری است و در همین راستا همواره به ارائه روش جدید در فرآیند تولید، گشایش بازارهای جدید، یافتن منابع تازه و ایجاد تشکیلات جدید می‌اندیشند.

از مهمترین ویژگی‌های دوره آموزشی خلاقیت در کارآفرینی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تقویت انگیزه پیشرفت در افراد
  • واکاوی فرصت‌های جدید به طور مستمر
  • مهارت در اقدام مناسب برای شکار فرصت‌ها
  • توانائی رویارویی با تغیرات و هماهنگی با شرایط تازه

سرفصل‌های دوره

  • توانایی ایدهپردازی، خلاقیت و نوآوری
  • توانایی تحمل، ابهام، پذیرش، شکست و ریسک‌پذیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *