کارآفرینی در شرکت هاي دانش بنیان
کارآفرینی در شرکت هاي دانش بنیان

شايستگي، كارآفريني در شركت هاي دانش بنيان از مجموعه شايستگي هاي حوزه امور مالي و بازرگاني مي باشد و شامل كارهاي شناسايي مفاهيم كلي كارآفريني دانش بنيان، بررسي روش هاي يادگيري مديريت فناوري، كارآفرينان، شبكه سازي در كسب و كارهاي دانش بنيان، مديريت تحقيق و توسعه (R&D)، مدیریت فناوری در كسب و كارهاي دانش بنيان،…

نامه رسان
نامه رسان

نامه رسان کسی است که از عهده تحویل و تحول نامه ها و ارسال محمولات و امانات از طریق حمل و توزیع آن با وسیله نقلیه مناسب برآید.

مسئول دفتر
مسئول دفتر

مسئول دفتر از مشاغل حوزه امور اداری بوده و شامل شایستگی های انجام هماهنگی امور دفتری بر اساس مفاهیم و اصول سازمانی،برقراری ارتباطات سازمانی، انجام مکاتبات اداری و گزارش نویسی، بکارگیری علوم و فنون مذاکره، مفاهیم حسابداری و تنخواه گردان، تایپ تند زنی می باشد و با شغل کارمند اموراداری در ارتباط است. طول دوره…

منشی انتظامات
منشی انتظامات

اين شغل از سری مشاغل گروه شغلی اداری است که وظیفه اصلی آن هماهنگی به منظور انجام امور انتظامی در زمان و مكان مناسب می باشد که به واسطه نگارش انواع متون گزارشی، برنامه ريزی امور، تكمیل انواع فرم های سیستم انجام می پذيرد و با مشاغل سرپرست انتظامات و مدير سیستم در ارتباط می…

مسئول نقلیه
مسئول نقلیه

مسئول نقليه كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي بتواند با به كارگيري مهارت هاي مديريتي به نظارت بر امور بيمه، قرارداد ها، سرويس هاي اياب ذهاب و تعمير و سرويس خودروها بپردازد و امور نقليه سازمان را هدايت و رهبري كند. طول دوره آموزشی 100 ساعت است که شامل 60 ساعت آموزش نظری…

مدیر ارشد
مدیر ارشد

مدير ارشد كسي است كه با گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند با به كارگيري مهارت هاي ادراكي و سياست ها و روابط متقابل بين واحدهاي سازمان بپردازد و مفهومي به طراحي و تجزيه و تحليل مسائل توانايي هماهنگ نمودن و يكپارچه كردن فعاليت ها و منابع سازمان را داشته باشد. طول دوره آموزشی 120…

مدیر منابع انسانی
مدیر منابع انسانی

مدیر منابع انسانی از مشاغل حوزه امور اداری است و شامل شایستگی های مدیریت استراتژیک منابع انسانی، طراحی ساختار سازمانی، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل، کارمند یابی، جذب و استخدام نیروی انسانی، توسعه منابع انسانی، مدیریت عملکرد کارکنان، پرداخت یا جبران خدمت کارکنان، رهبری ارتباطات و انگیزش کارکنان، مدیریت روابط کار و HSE می…

مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارك بیمه
مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارك بیمه

مسئول بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه از مشاغل زیرمجموعه گروه امور اداری است. به عنوان رکن اصلی، وظیفه تنظیم امور بیمه، تعیین مخارج پزشکی و ثبت، بایگانی اسناد مربوطه و رسیدگی به امور شخصی و نیازهای خانوادگی حادثه دیده، تهیه فرم اولیه بیمه و اجرای مقررات و بخشنامه ها را بر عهده…

کارمند امور اداري
کارمند امور اداري

کارمند امور اداری شغلی است در حوزه اداری که شامل شایستگی هایی از قبیل ارتباط با واحدهای سیستم سازمانی و ارباب رجوع انجام امور استخدامی و تشکیل پرونده پرسنلی اجرای احکام بر اساس قوانین و مقررات اداری، رفاهی، بیمه و بازنشستگی مکاتبات اداری، نگارش و گزارش نویسی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تهیه آمار و…

کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 1
کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 1

كارمند تكثير و آرشيو فني درجه ( ١) كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده سرپرستي ،آموزش پرسنل ، حفظ و بهينه سازي آرشيو فني، كنترل اسناد و مدارك و دستگاه هاي تكثير،تحويل و تحول اسناد و مدارك و تعيين نياز مواد و اقلام واحد تكثير برآيد . طول…

متصدي دفاتر اسناد رسمی
متصدي دفاتر اسناد رسمی

متصدي دفاتر اسناد رسمي شغلي از زير مجموعه گروه اداري است كه شامل وظايفي از قبيل تنظيم انواع سند؛ محاسبه حق الثبت و حق التحرير ؛ ثبت سند ؛ فسخ معامله ؛ تصديق امضا و انجام كليه وظايف مربوط به دفاتراسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مي باشد و با مشاغلي همچون سردفتري و دفترياري…